De Oude Plantage in 1972

De wederopbouw

Na de oorlog was er niet veel meer over van de Oude Plantage. Het gebied werd een onderdeel van het Basisplan voor de wederopbouw van Rotterdam, maar het duurde twintig jaar voordat de plantage opnieuw werd ingericht.

Tijdens  de watersnood van februari 1953 overstroomde het buitendijks gelegen gebied. Krachtens het Basisplan werd eind dat jaar de spoorlijn naar Utrecht afgebroken.

Vervolgens werd de Maasboulevard als nieuwe de waterkering aangelegd. De Maasboulevard en de oude Honingerdijk komen nu samen in

de Oude Plantage. Het park heeft daardoor

een belangrijk waterkerende functie gekregen.

Het nieuwe ontwerp voor de Oude Plantage, van Joop Beljon, is eind jaren zestig uitgevoerd.

Na de oorlog verdwijnt de spoorbaan en wordt de Maasboulevard als autoweg en waterkering aangelegd.

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl

 

1945 - 1988