1988 - nu

 

De Oude Plantage heeft een rijke historie. In het park zelf is daar  weinig van terug te vinden.

De Oude Plantage heeft wel naam gemaakt want wie nu in de dikke van Dale het begrip “plantage” opzoekt vindt onder meer als betekenis “wandelplaats: de Oude Plantage in Rotterdam”.

 

Meer dan 250 jaar geleden werd  de Oude Plantage voor het eerst aangelegd.

Het is nu ook ruim 50 jaar gelden dat na het park opnieuw werd ingericht.

Volgroeid

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl

 

 

Na die herinrichting is de opzet ongewijzigd gebleven. De bomen zijn nu volgroeid, maar veel van de originele verharding, verlichting, bankjes en windschermen zijn verdwenen.

 

In 2019 is een begin gemaakt om over de toekomst van het park na te denken. Conclusies die getrokken kunnen worden uit de enquête en het mini-symposium zijn opgenomen in ons ambitiedocument:

 

Ambitiedocument Oude Plantage

Rotterdam, september 2020.

Oude Plantage 2019