Eind 2019 organiseerde de stichting een mini-symposium over het verleden en de toekomst van de Oude Plantage

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nlááááá áááá áááááááááááááááá áááááááá

 

 

Ter afsluiting van het 250 jarig jubileum hield de stichting op 29 november 2019 een mini-symposium in het gebouw van de roeivereniging Nautilus aan de Maas. Dit gebouw met de tuin vormt het enige oorspronkelijke vooroorlogse gedeelte van de Oude Plantage.

Aan dit mini-symposium namen 64 mensen deel. De deelnemers werden ontvangen de moderator de heer Legerstee, de heer Smits namens roeivereniging Nautilus en de heer Grevink namens de stichting Oude Plantage. Sprekers waren de heren:

á

D. Vuik, historicus;

H. Sneep, boom- en groenadviseur;

J. Schrijnen, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde.

.

Het was een succesvolle drukke middag met en levendige discussie. De deelnemers bestonden uit bewoners, belanghebbende instellingen en andere ge´nteresseerden.

Onder andere leden van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, de beheerders

van de Oude Plantage, de directie van Trompenburg en het Milieucentrum Rotterdam,

Nederlandse tuinen stichting, bomenkenners en stadvogeladviseurs. De belangrijkste conclusies zijn opgenomen in ons ambitiedocument.

Mini-symposium