Het feest tijdens het 50e lustrum op 15 september, de Dag van de Oude Plantage

 

 Bovenstaande foto-impressie werd gemaakt door: Anne Kære  

Viering 250 jarig bestaan in 2019

De Dag van de Oude Plantage  werd in 2019 gehouden op zondag 15 september.

Het was een schitterde feestdag, het weer hielp daaraan zeker mee.

Het was die dag 250 jaar en vier dagen geleden dat de plantage door het toenmalig stadsbestuur van Rotterdam werd gesticht.

 

Opening door de wethouder met de onthulling informatieborden

 

De viering begon met de opening door toenmalig wethouder Bert Wijbenga.

De wethouder onthulde informatieborden over de historie van de Oude Plantage.

De dag werd bezocht door circa 750 bezoekers,128 bezoekers vulde een enquête in. Hierdoor kregen de stichting inzicht in de wensen van de bezoekers van de Oude Plantage. De resultaten van de enquête zijn besproken op het mini-symposium en 

opgenomen in ons ambitiedocument.

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl

 

Op 29 november 2019 organiseerde de stichting een mini-symposium in het gebouw van de roeivereniging Nautilus aan de Maas. Dit gebouw met de tuin is nog het enige oorspronkelijke vooroorlogse gedeelte van de Oude Plantage.

 

Aan dit mini-symposium namen 64 mensen deel. De deelnemers werden ontvangen door de moderator de heer Legerstee, de heer Smits namens roeivereniging Nautilus en de heer Grevink namens de stichting Oude Plantage. Sprekers waren de heren:

 

D. Vuik, historicus;

H. Sneep, boom- en groenadviseur;

J. Schrijnen, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde.

.

Het was een succesvolle drukke middag met een levendige discussie. De deelnemers bestonden uit omwonenden, belanghebbende en geïnteresseerden zoals  leden van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, groen- beheerders van de gemeente, Nederlandse tuinen stichting, bomenkenners, stadvogeladviseurs, historici en de directie van Trompenburg en van het Milieucentrum Rotterdam. De belangrijkste conclusies van die middag zijn opgenomen in ons ambitiedocument.

 

Via ons e-mailadres kan u het ambitiedocument ontvangen.

Ter afsluiting van de viering organiseerde de stichting

in 2019 nog een mini-symposium over het verleden

en de toekomst van de Oude Plantage