De Oude Plantage in 1972

De wederopbouw

Na de tweede wereldoorlog was er niet veel meer over van de Oude Plantage. Het gebied vormde een onderdeel van het Basisplan voor de wederopbouw van de stad, maar het duurde nog twintig jaar voordat de Oude Plantage opnieuw werd ingericht.

Tijdens de watersnood van februari 1953 overstroomde het buitendijks gelegen gebied. Mede op grond van het Basisplan werd eind van dat jaar de spoorlijn naar Utrecht afgebroken en werd de Maasboulevard als nieuwe primaire waterkering aangelegd.

De Honingerdijk en Maasboulevard komen nu samen in de Oude Plantage. Het park heeft daardoor ook een waterkerende functie gekregen. Het nieuwe ontwerp voor de Oude Plantage, van Joop Beljon, was eind jaren zestig gereed.

Na de oorlog verdwijnt de spoorbaan en wordt de Maasboulevard als waterkering en autoweg aangelegd.

ons e-mailadres is: info@stichting-oudeplantage.nl

 

1945 - 1988